1/ Bình thường mạnh thắng, yếu thua Có mùi bán độ, thường lừa nằm trên
2/ Hiệp hai tài xỉu hai hòa
Bất kể tỉ số, ta là nằm trên
3/ Đồng banh trên dưới cân tiền
Tài xỉu nửa trái, múc liền mạnh tay
4/ Ra rung từ phút mười lăm
Trên đang dẫn trước, ta nằm xỉu ngay
5/ Sân nhà được chấp đồng banh
Trên ăn dưới tám, e rằng dưới thua
6/ Đi khách, bóng chấp một hoà
Tài xỉu ba trái, cũng là múc trên
7/ Sân nhà thứ hạng thấp hơn
Kị dơ với khách, cửa trên ta nằm
8/ Trong một trận đấu sống còn
Dưới đang dẫn trước, lon ton vào tài ngay
9/ Tài sâu, bóng được thua hoà
Cái thằng dẫn trước thường là thắng luôn.
(Sưu tầm từ Fun88)